1983 онд
байгуулагдсан
22 оронд
салбартай
Бидэнд 3 тивийн
хэрэглэгчид итгэдэг
Өндөр чанартай, үр дүнтэй бүтээгдэхүүн.

эм зүйн хяналт

  • Хербион компани нь бүх бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэрлэлийн үе шатанд төдийгүй тэдгээрийн эмнэл зүйн практик хэрэглээний үе шатанд тэдгээрийн аюулгүй ажиллагааны байдалд хяналт тавьж байдаг.
  • Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл цуглуулах нь компани эм бэлдмэлийн аюулгүй байдлын талаар хамгийн дэлгэрэнгүй, найдвартай мэдээллээр өвчтөн болон эмч нарыг хангах боломжийг олгодог.
  • Хербион компани нь аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл цуглуулан боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийж байж эмч нар болон төрийн зохицуулах байгууллагуудад хүргэдэг.

Асуулт-хариулт

Асуулт асуух
Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency