1983 онд
байгуулагдсан
22 оронд
салбартай
Бидэнд 3 тивийн
хэрэглэгчид итгэдэг
100% байгалийн болон
үр дүнтэй эмийн бэлдмэл

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/novexh5/herbion.com/wp-includes/functions.php on line 4774

Deprecated: wp_make_content_images_responsive is deprecated since version 5.5.0! Use wp_filter_content_tags() instead. in /home/novexh5/herbion.com/wp-includes/functions.php on line 4774

эм зүйн хяналт

  • Хербион компани нь бүх бүтээгдэхүүнийхээ үйлдвэрлэлийн үе шатанд төдийгүй тэдгээрийн эмнэл зүйн практик хэрэглээний үе шатанд тэдгээрийн аюулгүй ажиллагааны байдалд хяналт тавьж байдаг.
  • Аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл цуглуулах нь компани эм бэлдмэлийн аюулгүй байдлын талаар хамгийн дэлгэрэнгүй, найдвартай мэдээллээр өвчтөн болон эмч нарыг хангах боломжийг олгодог.
  • Хербион компани нь аюулгүй байдлын талаар мэдээлэл цуглуулан боловсруулалт, дүн шинжилгээ хийж байж эмч нар болон төрийн зохицуулах байгууллагуудад хүргэдэг.

Асуулт-хариулт

Асуулт асуух