Хууль зүйн мэдээлэл

Энэ вэбсайт нь “Хербион” компанийн эзэмшилд байдаг.

 

Ашиглах нөхцөл

Хэрэв та Хербионы вэбсайтаас ямар нэгэн хуудсыг нээх эсвэл үзэх юм бол түүний ашиглалтын нөхцөлийг автоматаар хүлээн зөвшөөрнө. Хэрэв ямар нэг шалтгаанаар та сайтыг ашиглах нөхцөлийг зөвшөөрөхгүй бол энэ вэбсайтаа хаагаад ашиглахгүй байна уу.

 

“Хербион” компани нь Киев (Украйн) хотоос сайтыг удирддаг бөгөөд өөрийн вэбсайтыг хянаж, шинэчлэх ажлыг явуулдаг.

 

Вэбсайтанд байгаа аливаа мэдээлэл, өгөгдөл нь Хербионы өмч бөгөөд зөвхөн мэдээллийн зорилгоор ашиглах боломжтой. Вэбсайтад байгаа мэдээлэл нь хэрэв өөрөөр илэрхийлэгдээгүй бол (сурталчилгааны материал гаргах, албан ёсны санал г.м.) эрх зүйн харилцааны үндэслэл эсвэл ийм харилцаа тогтоох үндэслэл болохгүй.

 

Бүтээгдэхүүн / бэлдмэлийнхээ талаар “Хербион” компанийн вэбсайт дээр мэдээллээ байрлуулна гэдэг нь вэбсайт руу хандахдаа байрлаж байсан улс оронд эсвэл сонирхож буй оронд Хербион нь бүтээгдэхүүн, эмийн бэлдмэлээ тухайн зах зээл дээр санал болгож байгаа гэсэн үг биш юм. Танай сонирхож байгаа оронд эмийн бүтээгдэхүүн, эм бэлдмэлийг борлуулах зах зээл болон борлуулалтын талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл Хербион компани болон түүний салбар, төлөөлөгчийн газруудтай холбоо бариарай.

 

Хариуцлагаас татгалзах

Хербион компани нь вэбсайтаа сайтар боловсруулж, мэдээлэл өгөх зорилготой. Гэсэн хэдий ч Хербион компани мэдээллийн нарийвчлал, бүрэн бүтэн байдалд хариуцлага хүлээхгүй. Түүнчлэн, Хербион компани нь шалтгаан нь ямар байхаас  хамааран урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр ямар ч үед энэ вэбсайтын агуулгыг өөрчлөх, устгах, нэмэх, өөрчлөх эрхтэй. Вэбсайт хэрэглэгч нь сайтын гаргасан өгөгдөл, мэдээллийг өөрөө эрсдлээ үүрэн ашигладаг.

Хербион компани болон энэхүү вэбсайтыг үүсгэн байгуулахад оролцсон хууль ёсны болон аливаа этгээд энэхүү вэбсайтанд өгсөн мэдээллийг ашигласны үр дүнд эсвэл ашиглах боломжгүй байгаагаас үүсч болох, мөн / эсвэл мэдээллийн агуулга дутагдалтай, алдаатай  байгаагаас шалтгаалан янз бүрийн хэлбэрээр үүсч болох аливаа хор уршигтай холбоотой аливаа хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө.

 

Хербионы вэбсайт-д тавигдсан мэдээлэл нь Хербион компанийн бүтээгдэхүүн, бэлдмэлийн бэлдмэл ашиглан ямар нэг өвчнийг эмчлэх мэргэжлийн эмчилгээний заавар, зөвлөгөө өгөх зорилготой биш юм. Хэрэглэхийн өмнө эмчээс зөвлөгөө аваарай.

 

 

Вэбсайтын холбоос

Веб сайтын хуудаснууд нь гуравдагч этгээдийн мэдээллийг агуулж болох бөгөөд гуравдагч этгээдийн вэбсайт руу холбогдох мэдээлийг мөн агуулсан байж болно. Хербион компани нь гуравдагч этгээдийн вэбсайтын агуулгын талаар мэдэхгүй бөгөөд тэдгээрийн агуулгад хариуцлага хүлээхгүй.

 

Оюуны өмчийн эрх

Хербион компанийн вэбсайт дээр нийтлэгдсэн бүх мэдээлэл, зураглалууд нь зохиогчийн эрх болон оюуны өмчийн эрхийн бусад хамгаалалтад хамаарна. Хербион вэбсайт дээр хэвлэгдсэн баримт бичгүүдийг зөвхөн арилжааны болон хувийн зорилгоор ашиглах боломжтой бөгөөд дээр заасан зохиогчийн эрх болон оюуны өмчийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой дээрх бүх тэмдэглэлийг анхаарах ёстой.

Хербион компанийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр вэбсайтанд агуулагдсан мэдээллийг хуулбарлах, үзүүлэх, татаж авах, өөрчлөх болон бизнесийн зорилгоор янз бүрийн аргаар түгээхийг хориглоно. Вэбсайт дээр гарч буй брэнд, барааны тэмдгийн нэрс нь Хербион  (“Herbion”) компанийн бүртгэгдсэн худалдааны тэмдэгүүд бөгөөд Хербион  (“Herbion”) компани нь  тэдгээрийг ашиглах эрхтэй.

Skip to toolbar
Developed by WEBKITCHEN agency