ходоод гэдэсний зам

ходоод гэдэсний зам

Ентобан сироп 90 мл, 120 мл, 150 мл.

Энтобан – гэдэсний суулгалт, бактер болон үрэвслийн эсрэг хосолмол эм. Сэгсгэр голаррен нь нян, бактерын  эсрэг  үйлчилгээ үзүүлнэ.  

beforeИлүү дэлгэрэнгүй

Ентобан капсули

Энтобан – гэдэсний суулгалт, бактер болон үрэвслийн эсрэг хосолмол эм. Сэгсгэр голаррен нь нян, бактерын  эсрэг  үйлчилгээ үзүүлнэ.  

beforeИлүү дэлгэрэнгүй

Бонджигар сироп 90 мл, 120 мл, 150 мл.

Бонджигар нь эмийн ургамлын цогц бэлдмэл бөгөөд идэвхтэй бүрэлдхүүн хэсэг нь элэг хамгаалах, үрэвсэл, хордлогын эсрэг болон цөс хөөх үйлчилгээтэй.

beforeИлүү дэлгэрэнгүй

Бонджигар капсулы

Бонджигар нь эмийн ургамлын цогц бэлдмэл бөгөөд идэвхтэй бүрэлдэхүүн хэсэг нь элэг хамгаалах, үрэвсэл, хордлогын эсрэг болон цөс хөөх үйлчилгээтэй.

beforeИлүү дэлгэрэнгүй